Chuyển phát nhanh DHL được phát hành biên lai thu thuế, lệ phí hải quan

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh tại TP.HCM đã chính thức thực hiện việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý biên lai thu thuế, lệ phí hải quan kể từ ngày 1-1-2013

chuyen-phat-nhanh-dhl-duoc-phat-hanh-bien-lai-thu-thue-le-phi-hai-quan

Chuyển phát nhanh DHL là một trong 3 DN đã phát hành biên lai thu thuế, lệ phí hải quan

Việc phát hành biên lai thu thuế, lệ phí hải quan được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 178/2011/TT-BTC ngày 8-12-2011 của Bộ Tài chính. Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế được phép tạo, phát hành, sử dụng và quản lý biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ này.

 Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 4-11-2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26-5-2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP.

 Theo Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, kể từ ngày 1-1-2013 các Công ty TNHH chuyển phát nhanh DHL-VNPT , Công ty chuyển phát nhanh Fedex đã chính thức áp dụng. Sau đó các đơn vị khác như EMS, UPS, chuyển phát nhanh TNT cũng sẽ tiến hành thực hiện trong thời gian tới đây.

 Trong những ngày đầu thực hiện, việc tự in và phát hành biên lai đã tạo điều kiện tốt cho hoạt động của các công ty: giảm nhân sự bộ phận kế toán, thời gian thông quan hàng hóa nhanh hơn, hạn chế được các sai sót, số liệu chính xác, kết xuất dữ liệu nhanh.

 Về phía Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, việc thực hiện cho các doanh nghiệp chuyển phát nhanh quốc tế được phép tạo, phát hành, sử dụng và quản lý biên lai thu thuế, lệ phí hải quan cũng giảm rất nhiều nhân lực ở bộ phận viết biên lai, theo dõi sổ sách, ấn chỉ và công tác báo cáo tổng hợp số liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

 Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh cũng tiến hành theo dõi, phối hợp giải quyết các phát sinh và xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến việc tạo, phát hành sử dụng, quản lý biên lai.

 

Lê Thu