Chuyển phát nhanh quốc tế đi Pakistan

Chuyển phát nhanh quốc tế đi Pakistan

Dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế đi Pakistan

 

Thời gian vận chuyển :
+ Đối với chứng từ  đi Pakistan thời gian khoảng 3-4 ngày.
+ Đối với hàng hóa đi Pakistan thời gian khoảng từ 3-5 ngày.

Chuyển phát nhanh hồ sơ hàng hóa đi Pakistan một cách dễ dàng

Mọi thông tin xin liên hệ Tại Đây